AERO - kontrolētā telpu vēdināšana - dzīves kvalitātes uzlabošanai

AERO  - kontrolētā telpu vēdināšana  - dzīves kvalitātes uzlabošanai

Trīs dimensijas un četras sienas rada telpu. Bet dzīves telpai ir nepieciešams vairāk... Dzīves telpa ir dinamisks veidojums, kas sastāv no vairākiem faktoriem un funkcijām: drošības, komforta, veselības, estētikas, vērtību glabāšanas, energoefektivitātes u.c. Bet dzīves telpas centrā vienmēr ir cilvēks.

 Dzīves telpa ir sistēma, un vēdināšanas ierīce ir sistēmas sastāvdaļa, kas rūpējas, lai telpa kļūtu dzīva un cilvēks tajā justos labi.

SIEGENIA inteliģentās, sienā vai logos iebūvējamās vēdināšanas ierīces, kas elastīgi reaģē uz telpas gaisa kvalitātes izmaiņām un vēdinot reizē atgūst siltumu no telpas gaisa, ir spilgts piemērs, kā uzlabot telpas komfortu, domājot par telpu kā par sistēmu. Ar AERO programmas vēdināšanas ierīcēm telpas komforts nav vairāku atsevišķu risinājumu kopsumma, bet gan vienotas koncepcijas rezultāts, kas atbalsta visdažādākās prasības, mērķus un vēlmes, pārvēršot tos mūsdienīgi inovatīvos un taupīgos risinājumos. 

AERO ar svaigu vēja plūsmu ienes ēkā augstāku telpas komfortu: 

ar skābekli bagāts, filtrēts gaiss ļauj brīvi ieelpot; samazināti apkures izdevumi un drošības sajūta par savas ģimenes un īpašuma veselību ļauj brīvi uzelpot. 

AERO sistēmas ierīču montāža rūpes nesagādā nevienam. Arī savlaicīgi neieplānota vēdināšanas sistēma nav problēma:

ar AERO sienā iebūvējamajām vēdināšanas ierīcēm iespējams elastīgi un viegli aprīkot arī jau gatavu ēku, kurā nepieciešams dzīves komforta uzlabojums.

 

Kāds gaiss, tāda dzīve.

Gudri kontrolēts, veselīgs telpas klimats nepieciešams vairāku mērķu sasniegšanai: tas veicina ne tikai labu pašsajūtu un darba efektivitāti, bet arī ilglaicīgi aizsargā ēku pret mitrumu un pelējuma sēnes invāziju. Lai vēdināšanu saskaņotu ar energoefektivitātes mērķiem, nepieciešami pārdomāti, inteliģenti risinājumi, kas ļauj telpai elpot, vienlaicīgi saglabājot siltumu un nepazeminot aizsardzību pret ielaušanos.

Agrāk ēkas "elpoja" pa nenoblīvētām spraugām logos un durvīs. Modernajās un renovētajās ēkās visas durvis un logi ir cieši noblīvēti, un dabīgā vēdināšana vairs nenotiek. Tas, protams, ir jebkura ēkas īpašnieka un iemītnieka mērķis, jo šādā veidā krietni vien sarūk elektroenerģijas patēriņš, tādējādi ievērojami taupot ēkas uzturēšanas izmaksas. Taču vienlaicīgi kļūst arvien grūtāk izvēdināt modernos dzīvokļus, tikai atverot logus. Vai nu vēdinām pārāk daudz un pārāk ilgi, palaižot vējā visus enerģijas ietaupījumus, vai arī gluži pretēji – vēdinām pēc iespējas mazāk, tādējādi kaitējot gan savai, gan ēkas veselībai.

AERO efektīvi aizsargā pret pelējumu un mitruma izraisītiem bojājumiem, nepazeminot ēkas drošības līmeni

Lai aizsargātu ēku pret pelējuma sēni un mitruma nelabvēlīgo ietekmi, nepieciešama pietiekami intensīva un pārdomāta gaisa maiņa, kas mūsdienu labi noblīvētajās ēkās nemaz nav pašsaprotama parādība. Ne biroju, ne dzīvojamajās ēkās nav iespējams nodrošināt, ka visi ēkas logi vairākas reizes dienā tiktu atvērti uz noteiktu vēdināšanas laiku. Ja ēkā nav centrālās vēdināšanas sistēmas, praktisku risinājumu šai problēmai var rast, uzstādot inteliģentas decentrālās vēdināšanas ierīces, kas neatkarīgi no lietotāja klātbūtnes ne tikai efektīvi aizsargā ēku pret mitrumu, bet arī paaugstina aizsardzību pret ielaušanos, jo nepieciešamā vēdināšana tiek nodrošināta, nepakļaujot savu mājokli ielaušanās riskam, ko viennozīmīgi rada atvērti vai atgāzti logi un balkonu durvis. 

Svaigs gaiss bez caurvēja, trokšņa un apgrūtinoša piesārņojuma

Pieaugošās satiksmes intensitātes dēļ gaisā nemitīgi pārvietojas sīkas, nemanāmas, bet ikviena cilvēka veselībai ļoti kaitīgas putekļu daļiņas. Caur plaušām tās viegli nokļūst cilvēka asinsritē un no tās dažādos orgānos, izraisot ne tikai elpceļu, bet arī sirds- asinsvadu traucējumus...Gaisa kvalitāte ir noteicošais faktors cilvēka labsajūtai, darbošanās efektivitātei un dzīves kvalitātei: samazinot CO2 saturu gaisā, uzlabojas spēja koncentrēties. Optimālais relatīvais gaisa mitrums (40-60%) neļauj aktivizēties baktērijām, vīrusiem un pelējuma sēnei. 

Arī jaukā gadalaika pavasara iestāšanās mēdz būt apgrūtinoša. Lielai daļai cilvēku pavasaris saistās ar pilošu degunu, asarojošām acīm u.c. alerģiskām reakcijām, kas rodas no augu ziedēšanas un gaisā esošajiem putekšņiem. Vēdināšanas ierīces ar dažādas caurlaidības filtriem nodrošina svaiga gaisa pieplūdi telpai, iepriekš attīrot to no nevēlamajām sastāvdaļām. Ar atbilstošo tehnisko risinājumu, piemēram sienā iebūvējamo vēdināšanas ierīci AEROPAC, iegūstam kontroli arī pār smalkajiem putekļiem, putekšņiem un izgarojumiem, nodrošinot komfortablu dzīvi arī alerģiskiem cilvēkiem. Arī pašu ierīču apkope atbilst paaugstināta komforta prasībām. Filtru maiņas ieteikumu ierīce uzrāda automātiski, un filtra nomaiņa, pateicoties praktiskajām filtru kasetēm, veicama pāris minūšu laikā bez īpašiem instrumentiem, putekļiem un piepūles.

Ideālam komfortam nepieciešama arī efektīva aizsardzība pret trokšņiem. Pastāvīgi pieaugošais ielas, dzelzceļa un gaisa satiksmes trokšņa līmenis šodien ir kļuvis par noteicošu stresa faktoru, kā rezultātā var rasties miega traucējumi, sirdsdarbības un kuņģa zarnu trakta darbības traucējumi, kā arī pat pasliktināties dzirde. Iebūvējot vēdināšanas ierīces, nav nepieciešamības vērt vaļā logus un tādējādi ielaist istabā ielas trokšņus. Vēdināšanas ierīces ar trokšņa izolāciju samazina trokšņu piekļuvi telpai arī pa aizvērtu logu, truklāt pati ierīce nodrošina gaisa padevi gandrīz nedzirdami.

Saimnieciskums un ilgtspējīga energoefektivitāte

Energoefektivitāte ir viena no vadošajām mūsdienu dzīves dārdzības ierobežošanas metodēm, kas kā skaidru mērķi izvirza prasību samazināt ēku enerģijas patēriņu. Pirmais līdzeklis šī mērķa īstenošanai ir labi siltināti un īpaši blīvi ēku ārējie apvalki, kas jūtami samazina siltuma zudumus un līdz ar to arī apkures izmaksas. Taču būtiska loma ēku energoefektivitātes celšanā ir arī kontrolētajai vēdināšanai ar sienā vai logos iebūvējamām vēdināšanas ierīcēm, jo tradicionālais vēdināšanas veids, atverot logus, ietaupīto enerģiju ļoti ātri atkal iztērē. Uzstādot iebūvējamās vēdināšanas ierīces, svaigs gaiss telpai tiek piegādāts, neatverot logu un līdz ar to neļaujot siltumam atkal izplūst ārā.

SIEGENIA sienā iebūvējamās vēdināšanas ierīces – atbilstošs un elastīgs risinājums katrai situācijai ar maziem ieguldījumiem un augstu efektivitāti. 

Sienā iebūvējamās SIEGENIA vēdināšanas ierīces gādā ne tikai par kontrolētu svaigā gaisa pieplūdi. Tās pilda arī vairākas cilvēka labsajūtai nepieciešamas papildu funkcijas – no optimālas trokšņa izolācijas un siltumatgūšanas līdz integrētai aizsardzībai pret mitrumu un efektīvai filtru tehnoloģijai. 

Arī kā pēcaprīkojums jau gatavās ēkās!

Īpaši izdevīgas SIEGENIA jaudīgās sienā iebūvējamās vēdināšanas ierīces ir tieši ēku modernizācijas plānos.  Tās iespējams elastīgi integrēt gatavas ēkas plānojumā, nemainot logus, neveicot telpās papildu remontu un neinstalējot dārgas ventilācijas cauruļu sistēmas. Sienā iebūvējamo vēdināšanas ierīču uzstādīšanas izmaksas ir salīdzinoši nelielas, montāžas darbi nerada putekļus un celtniecības netīrumus.

Arī ikdienas lietošanā un apkopē SIEGENIA vēdināšanas ierīces neprasa lielu laika patēriņu un īpašas prasmes. Piemēram, sienā iebūvējamajai ierīcei AEROPAC nepieciešams tikai 2 reizes gadā veikt filtru mazgāšanu vai nomaiņu, par kuru attiecīgajā laikā atgādina ierīcē integrētais filtra maiņas indikators.  Filtra maiņa notiek ātri un ērti bez papildu instrumentu izmantošanas, atverot ierīces vāku un izņemot filtra kaseti.

 

SIEGENIA logos iebūvējamās vēdināšanas ierīces aizver logus un atver jaunu horizontu dzīves komfortam, nebojājot ēkas dizainu. 

SIEGENIA piedāvā apjomīgu, ciešā sadarbībā ar arhitektiem un projektētājiem izstrādātu vēdināšanas ierīču sortimentu iebūvēšanai logā vai loga zonā. Dažādās vēdināšanas ierīces ir individuāli pielāgojamas jebkurai iebūvēšanas situācijai un dizainam – pēc pasūtītāja vēlmēm iespējams izvēlēties fasādē pilnībā integrētu, ārēji neredzamu vēdināšanas ierīci vai gluži otrādi – izmantot to kā optisku akcentu fasādes noformējumā. SIEGENIA iebūvējamās vēdināšanas ierīces izceļas ar īpaši smalku konstrukciju un modernu, atturīgu dizainu, gan jaunbūvēs, gan renovētās ēkās ik dienas pierādot, ka efektīvai vēdināšanai un skaņas izolācijai nev nepieciešamas liela izmēra konstrukcijas. 

Pēc darbības principa vēdināšanas ierīces tiek iedalītas aktīvajās un pasīvajās: 

Pasīvās vēdināšanas ierīces (bez ventilatora) darbojas dabīgās aukstā āra un siltā, izlietotā telpas gaisa spiedienu diferences rezultātā un nodrošina kontrolētu gaisa maiņu. Ar centralizēto vai decentralizēto gaisa nosūci (piem., virtuvē vai vannasistabā) mākslīgi radītas spiedienu diferences situācijās pasīvās vēdināšanas ierīce nodrošina svaigā gaisa pieplūdi no āra. Aktīvās vēdināšanas ierīce darbojas ar motorizētu ventilatoru, kas nodrošina kontrolētu, individuālām prasībām un vajadzībām piemērotu vēdināšanu.            

Vēdiniet telpas energoefektīvi!  Silts ieteikums: vēdināšanas ierīce ar siltumatgūšanu.

Lai nodrošinātu īpaši energoefektīvu vēdināšanu un patīkamu iekštelpu klimatu jebkurā laikā, ieteicams uzstādīt vēdināšanas ierīces ar siltumatgūšanas principu. Ar speciālu siltummaini izlietotā gaisa siltums tiek novadīts uz ieplūstošo svaigo gaisu, pirms pievades telpai sasildot to vēlamajā temperatūrā. Šādā veidā iespējams sasniegt veselīgu telpas klimatu un aizsardzību pret mitrumu, vienlaicīgi uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

Inteliģenta mājas automātika

Mūsdienu modernie ēku koncepti piedāvā dāžādu automatizētu opciju "tīklu".  Arī vairākas SIEGENIA vēdināšanas ierīces spēj automātiski reaģēt uz gaisa kvalitātes izmaiņām telpā. To nodrošina gaisa kvalitātes sensors SENSOAIR, kas aktivizē vēdināšanas ierīci, tiklīdz ir pārsniegtas noteiktās gaisa kvalitātes robežlīnijas. Savukārt, vēdināšanas ierīce AEROMAT VT piedāvā iespēju integrēt pašā ierīcē mitruma un CO2 kontroli un vadību. Tādējādi AERO programmas ierīces pozitīvi ietekmē telpu veselību un atbalsta inteliģentās dzīves telpas principus. Pēc vēlēšanās AERO vēdināšanas ierīces ar savietojamas arī ar ārējām sistēmām un darbināmas ar mobilās lietotnes palīdzību viedtālrunī vai planšetdatorā. 

 width=

SIEGENIA AERO sienā iebūvējamās vēdināšanas ierīces:

AEROPAC

Efektīva pasīvā un aktīvā vēdināšana ar skaņas izolāciju un dažādiem filtriem. Izcili klusa darbība, zems elektroenerģijas patēriņš.

AEROLIFE, AEROVITAL

Universāla aktīvā vēdināšana ar putekšņu filtru, skaņas izolāciju, siltumatgūšanu un automātisko mitruma kontroli. Siltumatgūšanas koeficients – 73%.

AEROCUBE

Pasīvā vēdināšana ar bezpakāpju gaisa plūsmas regulēšanu, rupjo putekļu filtru un efektīvu skaņas izolāciju. 

AEROPLUS

Veselīga gaisa un mitruma kontrole ar siltumatgūšanu un rupjo putekļu filtru. Zems elektroenerģijas patēriņš, zems paštrokšņa līmenis. Iespējams uzstādīt vannasistabās.

 

 

 

 width=

 

SIEGENIA AERO logos iebūvējamās vēdināšanas ierīces:

AEROMAT VT

Efektīva logā iebūvējama vēdināšanas ierīce modernām fasādēm. Aktīvā un pasīvā vēdināšana ar putekļu filtru un skaņas izolāciju.  Modelis AEROMAT VT WRG - ar siltumatgūšanu.

AEROMAT midi

Pasīvās vēdināšanas ierīce ar augstu gaisa plūsmas jaudu. Integrēts kukaiņu aizargrežģis. Modelis AEROMAT midi HY – ar mitruma kontroli. 

AEROMAT mini

Kompakta pasīvās vēdināšanas ierīce, iebūvējama loga rāmja falcē. Slēpta montāža. Uzstādāma arī kā pēcaprīkojums.

 

 

Tuvāka informācija pie autorizētā  SIEGENIA  izplatītāja:

www.sbunpartneri.lv/lv/vedinasanas-tehnika/

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.