Svētdiena, 7. februāris,
Vārda dienu svin
Nelda, Rihards, Ričards
Fog

3°C

Rīga

 
Home Valsts un pašvaldību iepirkumi Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai

 

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/09/2013

I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Vecumnieku vidusskola, 90000057032
Pasta adrese: Vecumnieki,Vecumnieku pag.,Vecumnieku novds
Pilsēta/Novads: Vecumnieki Pasta indekss: LV-3933 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Sarmīte Pētersone Tālruņa numurs: 63960597, 28352547
E-pasts: vecumnieki.skola@vecumnieki.lv Faksa numurs: 63960595
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vecumnieki.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vecumnieki.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Vecumnieku vidusskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39100000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 50 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

vvsk 2013/5

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 01/10/2013 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8.00-15.30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 01/10/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:10

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

01/10/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:10
Vieta:  Vecumnieku vidusskola

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

 

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Comments are now closed for this entry

   
Redakcija tel.: +371 26341962
E-pasts:info@building.lv