Iespējams piesaistīt ES līdzekļus daudzdzīvokļu māju renovācijai

Šī gada 18. septembrī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aicināja visus interesentus uz atvērto durvju dienām ēkā Viestura prospektā 83, lai dalītos ar savu informāciju par dzīvojamo māju atjaunošanas iespējām un projekta īstenošanas ieguvumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanas iespējām. Dzīvojamā māja Viestura prospektā 83 atjaunota šajā gadā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) īstenotās energoefektivitātes programmas atbalstu. Tās atjaunošanas darbu ietvaros tika siltinātas ēkas ārsienas, bēniņu pārsegums, veikta jumta nomaiņa. Dzīvojamās mājas iedzīvotāji pēc atjaunošanas darbu veikšanas ietaupīs līdz 62 % no kopējā mājas siltumenerģijas patēriņa, būtiski samazinot maksājumus par siltumenerģiju. Rūpējoties par gaisa kvalitāti dzīvojamajās telpās, veikta esošās ventilācijas sistēmas apkope, kā arī papildus uzstādīti svaiga gaisa pieplūdes vārsti ar rekuperācijas funkciju. Par nepieciešamajiem kritērijiem šādu projektu īstenošanai un citām ar ēku atjaunošanu saistītām lietām pavēstīja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs.

Lai varētu piesaistīt ES līdzekļus daudzdzīvokļu māju renovācijai, nepieciešams izpildīt zināmus nosacījumus

Pirmais, neformālais nosacījums ir vismaz kāda dzīvokļa īpašnieka vai iniciatīvas grupas vēlme renovēt savu māju. Šāda viena vai vairāku mājas pārstāvju esamība ir priekšnosacījums veiksmīgai mājas atjaunošanas projekta īstenošanai. Savukārt, runājot par formālajiem kritērijiem daudzdzīvokļu ēkām, tad šobrīd tie ir:

 • ne mazāk kā 5 dzīvokļi;
 • vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (ja māja sadalīta dzīvokļu īpašumos) vai no domājamām kopīpašuma daļām (ja māja nav sadalīta dzīvokļa īpašumos), ierobežojums neattiecas uz valsts vai pašvaldības dzīvokļu īpašumiem;
 • nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 50 % no mājas kopējās platības;
 • plānotais siltumenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā Liepājā, pamatojoties uz ēkas energosertifikāta aprēķiniem un projekta dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem;
 • sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš citur Latvijā nosakāms saskaņā ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”;
 • projekts ir ekonomiski pamatots – dzīvokļu īpašnieku ieguldītie līdzekļi atmaksājas 30 gadu periodā.

Atsevišķi ir definēti arī atbilstības kritēriji pilnvarotajām personām:

 • juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki savā vārdā pilnvarojuši īstenot visas ar energoefektivitātes projektu saistītās darbības – veikt konsultācijas, organizēt piegādātāju atlasi, slēgt līgumus ar banku, ALTUM un piegādātājiem, uzraudzīt projekta realizāciju;
 • par personas pilnvarošanu ar lēmumu “Par” nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100 % dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā;
 • nav pakalpojuma sniedzējs projekta ietvaros un neatrodas interešu konfliktā ar pakalpojuma sniedzējiem – būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citiem piegādātājiem. Pilnvarotā persona var būt energoefektivitātes projekta vadītājs;
 • nav nodokļu parādi, izņemot gadījumus, ja tiek pildīta vienošanās ar VID  par nodokļu parāda atmaksu, nav uzskatāms par grūtībās nonākušu, t.i., nav pasludināts;
 • maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, saimnieciskā darbība nav izbeigta.

Kritēriji nav sarežģīti, interesentiem ieteicams pasteigties

Kritēriji ir izpildāmi. Septembrī aizvadīta atvērto durvju diena Viestura prospektā 83, kur RNP klienti tika aicināti uz pirmo ALTUM programmas ietvaros renovēto māju Rīgā. Dažādās projekta īstenošanas stadijās ir vēl 73 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” mājas, tāpēc nākamajos gados Rīgas ainavu papildinās desmitiem tikai RNP klientu renovētu ēku, bet programmas apgūšanā aktīvi iesaistās ne tikai RNP, bet arī citi namu apsaimniekotāji. Tas ir tikai loģiski, jo ALTUM līdzfinansējumu piesaistīšanai palikuši vien pāris gadi. Kurš pirmais brauks, tas pirmais mals. Vairāk top skaidrs, ka nākamajā desmitgadē lielāka vai mazāka mēroga renovācijas būs nepieciešamas vairumam padomju laikā būvēto ēku. Tajās mājās, kas nepaspēs izmantot ES programmas iespējas, izdevumi 100% apmērā gulsies uz dzīvokļu īpašniekiem.

(turpinājums sekos)

 

Joomla SEF URLs by Artio


Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Terases grīdas konstrukcija https://t.co/LpwAeGiJya
About 6 hours ago
Re: Lauku mājas siltināšana - kādi dokumenti https://t.co/hAyRc8IxWq
About 10 hours ago
Re: Terases grīdas konstrukcija https://t.co/mgu86w1HKk
About 10 hours ago


Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com