Eksperts: Vanšu tilta atjaunošana ir nepieciešama

Kopš kāpņu margu konstrukcijas nobrukuma šī gada marta sākumā informatīvajā telpā regulāri uzpeld runas par Vanšu tiltu un tā stāvokli, nepieciešamajiem remontdarbiem, par to veikšanas laiku un citām ar Vanšu tiltu saistītām lietām. Jaunāko informāciju par tilta tehnisko stāvokli, esošajiem bojājumiem un nepieciešamajiem remontdarbiem sniedza Vanšu tilta speciālo inspekciju veikušā uzņēmuma SIA „Inženierbūve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Paeglītis.

Izveidotā sistēma paredz regulāru tiltu inspekciju

Latvijā ir izveidota sistēma, kuru nosaka Latvijas standarts LVS 190-11 “Tiltu inspekcija un pārbaude ar slodzi”. Tā paredz, ka katram tiltam vienreiz gadā tiek veikta vizuāla inspekcija un katrus 5 gadus tiek veikta padziļināta izpēte. Pēc šīs izpētes rezultātiem tiek sastādīti defektu akti nelieliem remontdarbiem, vai tiek izstrādāti atjaunošanas vai pārbūves būvprojekti lielākiem darbiem.

Tilts kā jebkas uz mūsu zemes ar laiku paliek vecāks un nolietojas, un tad tam ir nepieciešams veikt atbilstošus remontdarbus. Vanšu tiltam pēdējā speciālā inspekcija ar materiālu īpašību pētījumu tika veikta 2013. gadā. Nākošo vajadzētu veikt 2018. gada beigās, bet izskatās, ka tā tika apvienota ar atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanu.

Tiltam kopš tā uzbūvēšanas gadu gaitā veiktas šādas inspekcijas:

•    „Обследование и испытание вантового моста ч/р Даугаву в Риге в процессе и после окончания строительства”. ЦНИИС, Москва, 1982 г. (RT);
•    „Разработка проекта измерительной системы и проведение экспермериментальных работ по опредилению днамичесткых характеристик и усилий в канатах Горьковского моста ч/р Даугаву в Риге”. ЦНИИС, Москва, 1988 г. (RT);
•    „Обследование вантового пролетного строение моста череэ реку Даугаву в г.Pиге.”  ЦНИИС, Москва, 1989.г. (RT);
•    ,,Исследования деформаций мостов в г.Риге геодезическими методами”. ЛИИЖТ, кафедра геодезии, С.Петербург, 1991.г. (RT);
•    ,,Исследования деформаций мостов в г.Риге геодезическими методами”. ЛИИЖТ, кафедра геодезии, С.Петербург, 1992.г.;
•    „Обследование вантового моста ч/р Даугаву в г.Риге с предложениями по его дальнейшей эксплуатации”. ЦНИИС, Москва, 1992 г. (RT);
•    „Vanšu tilts pār Daugavu Rīgā. Precīzā nivelēšana’’. RTU, Ģeodēzijas katedra, 1993. g.
•    Zinātniski pētniecības darba atskaite. „Vanšu tilta Rīgā analītiskā aprēķina modelis’’. RTU, 1993. g.;
•    „Pētījumi par Vanšu tilta balstīklu ģeometrisko un tehnisko stāvokli”, RTU, 1983.-1994. gads;
•    „Vanšu tilta Rīgā pār Daugavu siju garenvirziena deformāciju pētījumu rezultāti”, RTU, 1998. gads;
•    „Vanšu tilta ekspluatācijas drošības pārbaude specifiska noslogojuma gadījumā”, 2001. g., SIA „Inženierbūve”;
•    „Rīgas vanšu tilta ģeodēziskie (deformāciju) mērījumi, 2004-2009, SIA „Inženierbūve”;
•    „Vanšu tilta stinguma sijas speciālā inspekcija”, SIA „Inženierbūve”, 2003. gads, tehniskā atskaite;
•    „Vanšu tilta speciālā inspekcija”, SIA „Inženierbūve”, 2005. gads, tehniskā atskaite;
•    „Vanšu tilta speciālā inspekcija”, SIA „Inženierbūve”, 2013. gads, tehniskā atskaite.

Kā redzams, tilts ir regulāri pētīts un inspicēts. Tiltam ir regulāri veikti uzturēšanas darbi un nelieli remontdarbi (margu krāsošana, vanšu nostiprināšana, regulāri mainīts segums, utt.). Jaunākā informācija liecina, ka RD Satiksmes departaments gatavo dokumentāciju konkursam par Vanšu tilta atjaunošanas būvprojekta izstrādi.

Pēdējā lielajā inspekcijā ir konstatēti dažādi defekti

2013. gada inspekcijā ir konstatēti:

•    Ietvju konsoles konstrukciju bojājumi. Ūdens, sāls un sala iedarbības rezultātā stipri bojāti ietvju konsoles betona bloki. Pie betona blokiem stiprinās margas, un daudzviet betona korozija sasniegusi tādus apmērus, ka margu stiprinājumi fiksējās vairs tikai pie stiegrām un ieliekamajām tērauda detaļām. Šo pašu cēloņu rezultātā arī margu un nosedzošās metāla loksnes stāvoklis ir neapmierinošs. Jāveic ietvju konsoļu konstrukciju remonts, jāmaina fasādes nosedzošā tērauda loksne;
•    Ūdens filtrācija cauri vanšu ievadkonstrukcijām stinguma sijā. Vanšu ievadkonstrukcijas nenodrošina hermētiskumu, kā rezultātā virsmas ūdeņi kopā ar sanesām un kaisāmo materiālu (ziemā) nokļūst stinguma sijā.
•    Asfaltbetona segā plaisu tīkls, sega daudzviet remontēta. No tehnoloģiskiem caurumiem ortotropā plātnē tek ūdens. Iepriekš minētie bojājumi liecina, ka asfaltbetona sega un hidroizolācija ir nolietojusies un nepieciešama tās nomaiņa;
•    Pārdaugavas pusē pieejās iesēdumi, asfaltbetona segas bojājumi;
•    Lietus laikā ar autotransportu no brauktuves uz ietvēm, t.sk. gājējiem, tiek šļākts ūdens;
•    Nolietojušās margu konstrukcijas;
•    Kāpnēm lejteces pusē starp deformācijas šuves loksni un kāpņu platformu ir 5 – 6 cm liela sprauga, uz kuras var paklupt. Kāpnēm konstatēta metāla konstrukciju korozija un betona bojājumi.
•    Pie pasākumiem, kas jāveic 1 – 2 gadu laikā, ir norādīts, ka jāveic kāpņu remonts pie 4. balsta.

Konstatēts, ka Vanšu tiltu pār Daugavu Rīgā drīkst ekspluatēt ar ikdienas satiksmes slodzēm, kas noteiktas MK 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 2. pielikumā, izņemot kravas automašīnu satiksmi. Atļauta sabiedriskā un apkopes transporta satiksme. Tilts var uzņemt slodzes, kuru iedarbība ierosina piepūles, kas nepārsniedz LVS EN 1991-2 „Satiksmes slodzes satiksmes pārvadiem” paredzētās normatīvās slodžu shēmas LM1, ar regulējošā koeficienta vērtību  α=0.4, ierosinātās piepūles. Tas nozīmē, ka atļauta normāla tilta ekspluatācija. Konstrukcijas tehniskais stāvoklis atbilst 35 gadus vecas konstrukcijas tehniskajam stāvoklim pirms atjaunošanas darbu veikšanas. Tilta atjaunošanas darbi ir nepieciešami.

Veikta arī bojāto kāpņu speciālā inspekcija

SIA “Inženierbūve” 2018.gada martā pēc margu konstrukcijas elementa nobrukšanas ir veikusi Vanšu tilta kāpņu speciālo inspekciju. Tās rezultātā ir konstatēts, ka:
 
1.    “Vanšu tilta kāpņu pie 4. balsta saliekamo dzelzsbetona margu bloku un to stiprinājumu stāvoklis ir neapmierinošs. Korozijas rezultātā tērauda stiprinājumu elementiem konstatēts samazināts šķērsgriezuma laukums, daudzviet elementi nokorodējuši pilnībā. Korozijas procesā, palielinātā korozijas produktu apjoma rezultātā notikusi metāla elementu deformēšanās. Plaisas metinājumu šuvēs.
2.    Bojājumu rezultātā margu konstrukcijām pastāv iespēja nogāzties, kas jau ir noticis. Tāpēc kāpņu turpmākā ekspluatācija ir bīstama, un līdz bojājumu novēršanai kāpnes ir jāslēdz jebkādai satiksmei.
3.    Margu elementu remontēšana nav lietderīga, un tie ir jādemontē. Pirmie demontējami bloki kāpnēm lejteces pusē ostas galā, kur tie kļuvuši vaļīgi un draud nogāzties.
4.    Pārējās kāpņu konstrukcijas – vertikālais dzelzsbetona masīvs un kāpņu konsoles ir izmantojamas turpmākā ekspluatācijā.
5.    Kāpņu konstrukciju nestspēja ir pietiekama pašsvara un projekta slodžu – 400 kg/m2 uzņemšanai.

Lai nodrošinātu satiksmes drošību līdz Vanšu tilta remontdarbu sākumam,

1.    Jādemontē esošās margas un jāizbūvē pagaidu margu konstrukcijas, kuras kalpotu līdz remontdarbu uzsākšanai aptuveni 2020. gadā.
2.    Kāpnēm pie degvielas uzpildes stacijas (DUS) nepieciešams veikt remontu, likvidējot konstatētos bojājumus.”
Šobrīd tiek izstrādāts atjaunošanas projekts tilta kāpnēm.

Nobeigumā var secināt, ka kāpņu atjaunošana ir tikai daļa no visiem nepieciešamajiem tilta atjaunošanas darbiem, un kapitālais remonts ir nepieciešams. Jācer, ka šoreiz atbildīgā iestāde (RD Satiksmes departaments) visu veiks atbildīgi un laicīgi. Pašreizējā informācija liecina, ka Vanšu tilta kapitālais remonts varētu tikt uzsākts nākamā gada otrajā pusē vai 2020. gadā.

 

Joomla SEF URLs by Artio


Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Lētākā privātmāja https://t.co/kI5IrXFdsK
About 4 hours ago
Re: Meklēju firmu: iebūvējamais skapis + reģipša sienu uzlikšana https://t.co/8yGGBt8Dia
About 14 hours ago
Meklēju firmu: iebūvējamais skapis + reģipša sienu uzlikšana https://t.co/s7Prgeg3yj
About 18 hours ago


Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com