Kas jāzina, pirms sākam domāt par lodžijas iestiklošanu

Ja ir radusies vēlme iestiklot sava dzīvokļa lodžiju, jārēķinās, ka pirms darbu sākšanas vai potenciālo darbu veicēja meklēšanas nepieciešams veikt visu dokumentu iesniegšanu un saskaņošanu. Lodžiju iestiklošanu mūsdienās nevar veikt patvaļīgi. Līdzīgi kā jebkuri citi būvdarbi daudzdzīvokļu ēkās, arī lodžiju iestiklošana ir pakļauta normatīvo aktu regulējuma prasībām. Tās tiesisko pusi regulē Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (ĒBN) 52. punkts. Vairāk informācijas par lodžiju iestiklošanu sniedza Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns.

Dokumentu saskaņošana notiek caur būvvaldēm

Ja daudzstāvu daudzdzīvokļu namā plānots aizstiklot lodžijas, neveicot citus fasādes būvdarbus (t.i., nenotiek lodžijas telpas pievienošanas dzīvoklim), būvvaldē jāiesniedz Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemts kopīpašnieku vairākuma lēmums (rakstiska piekrišana) un sertificēta speciālista izstrādāta ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice ar skaidrojošu aprakstu (to nosaka ĒBN 42. punkts). Ministru kabineta noteikumi ir saistoši visā Latvijā.

Nepieciešamo dokumentāciju (izņemot iesniegumu) izstrādā 3 oriģinālos eksemplāros, to veic atbilstošās būvprojektēšanas jomas būvspeciālisti – personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās. Iesniegumam pievieno īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus, vai arī būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona.

Jāņem vērā, ka visas ēkas fasādes lodžiju aizstiklošanas skice būvvaldē saskaņošanai jāiesniedz neatkarīgi no tā, vai šajā dzīvojamajā mājā kāda lodžija jau ir iestiklota ar individuālu projektu.

Jānoskaidro, vai ēkai jau nav izstrādāts vienotais lodžiju iestiklošanas risinājums

Lai veiktu lodžiju aizstiklošanu, vispirms nepieciešams griezties pie ēkas apsaimniekotāja un pārbaudīt, vai ēkai jau nav saskaņots vienotais lodžiju iestiklošanas risinājums. Ja tāda nav, tad jāvēršas pie sertificēta arhitekta, kurš izstrādās ĒBN 52. punktā norādīto skici ar ēkas vienoto lodžiju iestiklošanas risinājumu. Pēc tam skice jāiesniedz būvvaldē un jāveic visas augstāk minētās procedūras.

Būvvaldē saskaņotā skice būs turpmākā vadlīnija attiecīgās dzīvojamās mājas lodžiju aizstiklošanas risinājumiem, proti, ikvienam, kas konkrētajā dzīvojamajā mājā vēlēsies aizstiklot lodžiju, jāvēršas pie ēkas pārvaldnieka, kura rīcībā jābūt vienam skices eksemplāram, un jāvadās no būvvaldē saskaņotās skices, realizējot saskaņotajā skicē izvēlētos risinājumus, piemēram, logu dalījumu, krāsu, materiālu u.tml.

Šāda skice būvvaldē jāsaskaņo tikai vienreiz, un katrs dzīvokļa īpašnieks lodžiju iestiklošanu var realizēt sev vēlamā laikā. Cita būvniecības ieceres dokumentācija (ēkas fasādes apliecinājuma karte vai cita projekta dokumentācija) nav nepieciešami, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Kad dokumentācija saskaņota, jāatrod iestiklošanas pakalpojumu sniedzējs, kas attiecīgos darbus var veikt.

Ko darīt, ja īpašnieki nespēj vienoties

Ja daudzstāvu daudzdzīvokļu nama īpašnieki nespēj vienoties par vienotas fasādes lodžiju aizstiklojuma skices izstrādāšanu un saskaņošanu būvvaldē, tad būs nepieciešams iesniegt vairāk dokumentu, un saskaņošanas process kļūs ilgāks. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, vai ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā*.

Šādos gadījumos būvvaldē būs jāiesniedz sekojošus dokumentus:

 • Aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
 • Aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana.
 • Skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu.
 • Fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi).
 • Galvenos konstruktīvos mezglus.
 • Darbu organizēšanas projektu.
 • Saskaņojumu ar ēkas īpašnieku.
 • Citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.
 • Fotofiksācijas, kas atspoguļo ēkas fasādi reālajā situācijā.
 • *Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju (ĒBN 37. 1. apakšpunkts).

Papildus visam der ņemt vērā, ka, izstrādājot ēkas fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, fasādes vizuālajam risinājumam (logu dalījumam, krāsai, materiāliem u.tml.) jāatbilst konkrētās ēkas tam lodžiju risinājumam, kas iepriekš būvvaldē saskaņots.

Ja ēkā lodžijas ir iestiklotas patvaļīgi, un neviens no realizētajiem risinājumiem iepriekš nav saskaņots būvvaldē, ieceres ierosinātājs, respektējot ēkas arhitektūru, izvēlas sev piemērotāko vizuālo risinājumu (logu dalījumu, krāsu, materiālus u.tml.), kas vēlāk būs jāievēro arī pārējiem ēkas iedzīvotājiem.

Iespējams veikt arī lodžijas pievienošanu dzīvoklim

Mūsdienās iespējama arī lodžijas iestiklošana, reizē pievienojot to dzīvoklim. Šāds process jau ir uzskatāms par ēkas daļas pārbūvi atbilstoši BL 1. panta 9. punktam. Šādas būvniecības ieceres realizācijai nepieciešams izstrādāt pilno būvprojektu, proti, būvvaldē iesniedz visus dokumentus, kādi tiek paredzēti ĒBN 31. punktā:

 • Būvatļaujas pieprasījums – veidlapa "Būvniecības iesniegums".
 • Īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti.
 • Būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību.
 • Projekts minimālā sastāvā, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta, grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas izmaiņas ēkas fasādē un dzīvokļa plānojumā, raksturīgiem griezumiem.
 • Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.
 • Kadastrālas uzmērīšanas lieta.
 • Saskaņojums ar ēkas kopīpašnieku vairākumu (50%+1).
 • Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.

Atsevišķu balkonu iestiklošanu esošais būvniecības regulējums nepieļauj

Tā kā balkonu iestiklošana uzskatāma par ēkas pārbūvi un būvniecības ieceres realizācija veicama ĒBN 31. punktā noteiktā kārtībā (analogi 3. punktā norādītai ,,Lodžijas iestiklošana, pievienojot to dzīvoklim”’). Līdz ar to balkonu iestiklošana iespējama tikai visai ēkai kopumā, bet atsevišķa balkona vai balkonu iestiklošana ēkas fragmentam nav iespējama un pieļaujama.

Vēl dažas noderīgas lietas:

 • Ja ir iegādāts dzīvoklis jau ar iestiklotu lodžiju, bet jaunais īpašnieks to nevēlas, viņš var atgriezt lodžijas iepriekšējo izskatu.
 • Iespējams iestiklot jebkāda tipa lodžiju.
 • Iestikloto lodžiju tās īpašnieks var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem. Te gan jāatceras, ja dzīvokļa īpašnieks vēlas ne tikai iestiklot lodžiju, bet arī nojaukt tās starpsienu un pievienot dzīvojamajai telpai, nepieciešams izstrādāt pilno būvprojektu (kā minēts augstāk).

 

Joomla SEF URLs by Artio


Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Lētākā privātmāja https://t.co/kI5IrXFdsK
About 4 hours ago
Re: Meklēju firmu: iebūvējamais skapis + reģipša sienu uzlikšana https://t.co/8yGGBt8Dia
About 14 hours ago
Meklēju firmu: iebūvējamais skapis + reģipša sienu uzlikšana https://t.co/s7Prgeg3yj
About 18 hours ago


Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com