Gulbene

Gulbene - pilsēta, kurai ir pašai savs bānītis un šaursliežu dzelzceļš


Ēkas rekonstrukcija Gulbenē, Rīgas ielā 47
Gulbenes pirmsākumi meklējami Krustalīces upes ielokā, kur kādreiz atradās latgaļu pilskalns. 14.-16. gadsimtā šajā vietā bija Rīgas virsbīskapa mūra pils. Šo pili Livonijas kara laikā sagrāva Krievijas cara Ivana Bargā karaspēks. 1843.gadā šajā pašā vietā uzcēla un iesvētīja Gulbenes luterāņu baznīcu, tās priekšā uzstādīja pieminekli Mārtiņam Luteram.
Šo vietu uzskata par Gulbenes vēsturisko centru. Pēc izpostīšanas 16.gs. pilsētiņa vairs neatjaunojās un līdz pat 20.gs. te bija tikai Vecgulbenes muiža.

1903.gadā netālu no muižas uzbūvēja šaursliežu dzelzceļu Pļaviņas - Vecgulbene - Alūksne - Valka un 1916./1917.g. platsliežu dzelzceļa līniju Ieriķi - Vecgulbene un tālāk līdz Pitalovai. 1920.gadā Vecgulbenei piešķīra miesta tiesības. Miests auga ap diviem centriem - ap muižu un dzelzceļa staciju. Gulbeniešiem izdevās uzbūvēt gan dzelzceļa ierēdņu dzīvojamo namu koloniju, gan Latvijas Republikas lauku lielāko un skaistāko dzelzceļa staciju, gan Gulbenes komerc- un arodskolu. 1928.gadā miestam piešķīra pilsētas tiesības līdz ar tā seno vēsturisko nosaukumu - Gulbene.

Šodien Gulbene ir tipiska Latvijas pilsēta ar 1-2 stāvu apbūvi, ar padomju tipveida dzīvojamo māju kvartāliem un pilsētas centru. Gulbenē vēljoprojām darbojas Baltijā vienīgais pasažieru šaursliežu dzelzceļš - bānītis Gulbene - Alūksne. Šobrīd notiek gatavošanās mazbānīša 100 gadu jubilejai. Visa gada garumā notiek dažādas aktivitātes, kas kulmināciju sasniegs 2003.gada 6. un 7. septembrī.

Ar jaunumiem būvniecībā Gulbenes pilsētā iepazīstināja Gulbenes pilsētas domes galvenā arhitekte un būvvaldes vadītāja Daila Putniņa, būvinspektors Jānis Ziemelis un teritoriālplānotājs Normunds Gaigals.


Būvniecība pēdējo gadu laikā

Gulbenes pilsētas būvvalde Gulbenē un Gulbenes rajonā 2002.gadā būvniecības uzsākšanai ir izsniegusi 73 būvatļaujas un pieņēmusi ekspluatācijā 66 objektus, no kuriem 6 ir dzīvojamās mājas, 45 nedzīvojamās ēkas, 3 transporta būves, 5 cauruļvadu, sakaru un elektroapgādes līnijas, kā arī 4 rūpniecības kompleksās būves un 3 citas inženierbūves.

Ēkas fasādes siltināšana un apdare
Gulbenē, Bērzu ielā 1a


20 objekti ir tapuši par valsts un pašvaldību līdzekļiem un ārzemju investīcijām. No šiem objektiem 28 ir jaunbūves.

Īpaši būvniecība Gulbenē sāka attīstīties pēc 1949.gada, kad tā kļuva par Gulbenes rajona administratīvo centru. Pēdējo gadu laikā Gulbenē un Gulbenes rajonā ir tapuši daudzi jauni objekti un renovētas daudzas mājas. Iepriekšējos gados darbību ir uzsākusi degvielas stacija "Lukoil" Gulbenē, Baložu ielā, izbūvētas " Variņu HES" Rankas pagasta "Lejaspuļpos" un "Galgauskas HES" Galgauskas pagastā, "Pilskalna HES" Lizuma pagastā, "Lejasdzirnavu HES" uz Sudaliņas Lejasciema pagastā, "Sinoles dzirnavu HES" Lejasciema pagastā, kā arī rekonstruēta "Rankas HES", uzceltas LMT bāzes stacijas Stāmerienas pagastā, Lejasciema pagastāun Litenē, kā arī Tele2 tornis ar antenām un bāzes stacija Rankas pagastā. Uzbūvēts SIA "Lattelekom" radiotornis Lejasciemā. Tika rekonstruēta Vecgulbenes muižas oranžērija Gulbenē Brīvības ielā, kur šobrīd mājvietu ir radis Gulbenes Vēstures un mākslas muzejs.

Kanalizācijas un ūdenstīklu izbūve Gulbenē tika uzsākta tikai piecdesmito gadu beigās, līdz tam pilsētnieki izmantoja akas ūdeni. 2001.gadā nodota
s ekspluatācijā modernas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet 2002.gadā - ūdens atdzelžošanas stacija. 2002.gadā pabeigta Gulbenes slimnīcas kanalizācijas sistēmas pieslēgšana maģistrālajiem tīkliem. Pabeigta Gulbenes pilsētas maznodrošināto centra rekonstrukcija Dīķa ielā, VID telpu rekonstrukcija Ābeļu ielā. Pabeigta IU "Santa" ēkas rekonstrukcija Rīgas ielā un Bērzu ielā. Šobrīd tur darbojas tirdzniecības centrs "T-Market", kā arī veikals "Santa", kurā gulbenieši var iegādāties mēbeles un elektropreces. SIA "Apgāde"ir rekonstruējusi vairākas tirdzniecības ēkas. Rīgas iela šobrīd ir pārvērtusies par tirdzniecības ielu. Turpinās Gulbenes pilsētas 20 kV tīkla rekonstrukcija un virkne lielāku un mazāku projektu telekomunikāciju tīkla rekonstrukcija, kā arī ISDN līniju izbūve konkrētiem objektiem. Gulbenes rajona Beļavas pagasta "Letēs" ir uzbūvēta SIA "Gulbenes zvērsaimniecības" saldētava, kurā arī karstajā vasaras laikā temperatūra ir -30 grādu.

Tomēr būvējot tiek novērotas arī nelikumības. 2002. gadā pilsētas būvvalde ir reģistrējusi 6 gadījumus, kad īpašnieki ir saukti pie administratīvās atbildības, kā arī apturēta 6 objektu būvniecība. Tomēr lieli pārkāpumi nenotiek. Esošie pārkāpumi ir saistīti ar privātajiem būvētājiem, kuri nepakļaujas likumiem un pilsētas apbūves noteikumiem.

Dzīvojamās ēkas


Maznodrošināto centra renovācija Gulbenē, Dīķa ielā 1
Gulbene tiek dēvēta par parku un dārzu pilsētu. Parki aizņem ap 200 ha no pilsētas teritorijas. Lai varētu lepoties ar pilsētu vēl vairāk, cilvēki būvē skaistas privātmājas. Tiek pārbūvētas gan pavisam vecas mājas, kas ir celtas pirmskara gados, gan arī renovētas padomju laika celtnes, kā arī daudzi īpašnieki būvē sev jaunas, modernas mājas. Cilvēki cenšas sakārtot vidi ap sevi, sakārtojot gan savus pagalmus, gan arī tuvāko teritoriju.
Gulbenē dažviet ir redzamas arī padomju laikā iesāktās, bet līdz galam nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas. Viena māja ir nonākusi SIA "Vidzemes būvnieks" īpašumā, šī firma šobrīd rīko aptaujas iedzīvotāju vidū, apzinot, cik daudz ir vajadzīgi dzīvokļi. Otra māja ir AS "Mitran" īpašums. Šeit pirmajā stāvā būs veikals, bet otrajā stāvā - dzīvokļi.

Tiek sakoptas teritorijas pie daudzstāvu mājām - paplašinātas stāvvietas, nobruģēti laukumiņi pie ieejas durvīm, tiek remontētas kāpņutelpas.

Sabiedriskās ēkas

Arī Gulbenes rajonā pilsētas un rajona pašvaldība ļoti daudz līdzekļu iegulda izglītības iestāžu renovācijā. Ir veikta logu un durvju nomaiņa un citi remontdarbi 1. un 2.vidusskolā, Bērzu pamatskolā, 1.pirmskolas izglītības iestādē. Litenes pamatskolā pabeigta renovācijas un energo afektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija. Tiek domāts arī par citām rajona skolām. Pilsētas pirmā sportošanas vieta bija futbola laukums netālu no dzelzceļa torņa. 2002.gada septembrī tika ielikts pamatakmens Gulbenes ģimnāzijas sporta zālei. 4.jūlijā Valsts pieņemšanas komisija, apskatījusi jauno sporta centru, atzina, ka to var nodot ekspluatācijā. Konkursā par halles celtniecību tiesības šā darba veikšanai ieguva Rīgas akciju sabiedrība "LX grupa". Pašvaldība ar firmu noslēdza līgumu par darba izpildi gandrīz 500 tūkstošu latu apjomā. Svinīgā Gulbenes ģimnāzijas sporta centra atklāšana notiks pilsētas svētku ietvaros 25.jūlijā.

1928. gadā Gulbenes pilsētā pastāvēja trīs bibliotēkas. Šobrīd ir tikai viena bibliotēka, bet tā ir viena no modernākajām Latvijā. 2002. gadā tika sakārtota un atremontēta bibliotēkas fasāde. Nesenā pagātnē tika rekonstruētas un labiekārtotas gandrīz visas bibliotēkas telpas - konferenču zāle, interneta zāle, vestibils ar WC, ieejas mezgls, tika atrisināta piekļūšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Gulbenes pilsētas ūdens atdzelžošanas stacija
Gulbenē, Gaitnieku ielā 2

Arī Gulbenes rajona Policijas pārvaldes ēkas fasāde tika pie jauna veidola. Nakšņotgribētājiem pilsētā tiek piedāvātas guļvietas Gulbenes viesnīcas telpās. Tomēr to vajadzētu atjaunot un modernizēt. Nesen privatizētās viesnīcas īpašniecei ir padomā ļoti daudz viesnīcas remontēšanas un labiekārtošanas projektu. Pa šiem gadiem Gulbenes rajonā darbu ir uzsākuši ļoti daudzi atpūtas kompleksi, kuri arī piedāvā naktsmājas tūristiem. Attīstot tūrismu laukos, 2002.gadā SAPARD programmas ietvaros izsniegtas vairākas būvatļaujas. Stāmerienas pagastā izsniegtas būvatļaujas atpūtas kompleksa 1.un 2. kārtas būvniecībai un Rankas pagastā kempinga "Lācītes", pludmales "Lācēni", Viesu mājas "Lācītes", izjādes kompleksa "Viduslācītes", atpūtas un atrakciju parka būvniecībai un viesnīcas "Lācītes" telpu remontam.

Tā kā bānītim šogad ir liela jubileja, sakarā ar to tiek sakārtotas arī dzelzceļa stacijas telpas un apkārtne.
2003.gada februārī Gulbenē tika uzcelta jauna reģionālā kravas un vieglo automašīnu tehniskās apskates vieta.

90. gadu beigās pilsētā tika uzcelta jauna un moderna katoļu baznīca. Remontdarbi ik pa laikam notiek arī luterāņu baznīcā, kas ir ļoti sena. Litenes pagasta "Torņkalniņā" ir atjaunoti Latviešu virsnieku kapi, kuru īpašnieks ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

Gulbenē un Gulbenes rajonā būvniecībā strādā galvenokārt vietājās būvfirmas vai privētie būvuzņēmēji. Šobrīd Gulbenes pilsētā ir licencētas šādas būvfirmas - SIA "Vidzemes Būvnieks", SIA "RCI Gulbene", Gulbenes SIA "Būve", Rīgas SIA "Rubate", SIA "Reta", "SIA "Alba", Gulbenes 26. ceļu pārvalde - AS "Vidzemes Ceļi", Gulbenes rajona SIA "Sams", Gulbenes pilsētas SIA "Grodi", SIA "Gulbenes Meliorācija", SIA "Vidzemes īpašumi". Atsevišķos objektos tiek pieaicinātas strādāt arī citas Latvijas būvniecības firmas - AS "LX grupa", AS "Per Aarsleff", AS "Siguldas Būvmeistars", SIA "Remus", SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks" u.c.

Vēsturiskie objekti


SIA "Gulbenes zvērsaimniecība" saldētava Gulbenes raj
Gulbenes pilsēta ir samērā jauna. Senākās mājas pilsētā ir Dzelzceļa ielā un Viestura ielā. Šeit var atrast atsevišķus objektus, kur var redzēt ļoti interesantus koka arhitektūras piemērus. Tomēr šīs mājas ir ļoti vecas un tās būtu jāatjauno. Par pašvaldību līdzekļiem ir uzlikts jumts NVO centram, renovēta Vecgulbenes muižas oranžērija. Pārējā pilsētas daļa ir samērā jauna.

Ceļi

Kā jau visur, arī Gulbenē ceļu un ielu remots ir ļoti sāpīga problēma. 1928.gadā Gulbenē bija tikai grunts seguma ielas, tikai daži ielu posmi muižas centrā bija bruģēti. Gar galvenajām pilsētas ielām bija dēļu trotuāri, bet gar pārējām - taciņas. Šodien Gulbenē ir 66 ielas, visas lielākās no tām ir asfaltētas, bet ielu platības ziņā - vairāk nekā puse. Pilsētā ielas tiek remontētas iespēju robežās, tomēr galvenokārt tiek aiztaisītas bedres - no jauna nekas netiek būvēts.
Pilsētai cauri iet maģistrālā iela - autoceļš P 35 - Gulbene - Balvi - Viļaka. Pagājušajā gadā tika atjaunots asfalta segums Brīvības ielā, kā arī nelieli Rīgas ielas un Blaumaņa ielas posmi. Pilsētā šobrīd ļoti daudzās vietās ir redzamas jaunas un modernas bruģētas ietves. Arī uzņēmēji tiek mudināti sakārtot ielas daļu un ietves pie saviem uzņēmumiem. Gulbenē strādā arī labiekārtošanas darbu iestāde, kura, pārliekot un sakārtojot vecās plāksnes, atjauno ietves, modarbojas ar pilsētas parku - Spārītes un Emzes - sakārtošanu, kā arī pilsētas zaļo teritoriju labiekārtošanā un uzturēšanā.

Teritorijas plānojums

Gulbenes pilsētas būvvalde šobrīd ir iesniegusi pieteikumu ministrijā un gaida līdzekļu piešķiršanu, lai varētu ralizēt teritoriālplānošanas darbus. Šobrīd ir izstrādāts ģenerālplāns, apzinātas t.s. "neapgūtās" teritorijas, kurām ir jāizstrādā detālplānojumi. Tomēr bez līdzekļiem šis darbs pagaidām nav izdarāms...


Gulbenes pilsētas būvvalde
Ābeļu iela 8, Gulbene
Tel.: 4472113
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Līdzīgi raksti

Joomla SEF URLs by Artio


Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: ierīces SNOOZE režīmā https://t.co/37IxjvHayU
About 3 hours ago
Re: ierīces SNOOZE režīmā https://t.co/vcwXVpmG7A
About 4 hours ago
Re: Monolītā josla - kļūdu noteikšana un novēršana https://t.co/zd2sN5UhQK
About 6 hours ago


Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com