BVKB uzdevums nākotnē – ne tikai kontrolēt, bet kļūt par kompetences centru!

2017. gada 1. augustā Būvniecības Valsts kontroles biroja (BVKB) direktores amata pienākumus sākusi pildīt līdzšinējā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Svetlana Mjakuškina.

Jauno amatu Svetlana Mjakuškina ieguva konkursa kārtībā, kas tika organizēts šī gada aprīlī – jūnijā. Uzvaru konkursā viņai nodrošināja profesionālā izpratne par būvniecības nozarē notiekošo, tostarp par Latvijas būvniecības nozares attīstības prioritātēm, kā arī tādēļ, ka viņa ir Rīgas Tehniskās universitātes doktorante. Iepriekšējais BVKB direktors Pēteris Druķis šī gada 31. martā, pēc vienošanās ar ekonomikas ministru, pameta amatu. BVKB direktora pienākumus līdz šim pildīja direktora vietnieks Māris Demme. Pēc jaunās BVKB direktores iecelšanas amatā aicinājām viņu uz nelielu sarunu, lai uzzinātu par viņas vadītās iestādes tuvākā laika prioritātēm un tālākām vīzijām, galvenajiem uzdevumiem un idejām, kā uzlabot BVKB darbības efektivitāti, kā arī par viņas ceļu līdz jaunajam amatam.

No kuras Latvijas puses nākat, kur pagāja jūsu bērnība? Ar ko tā saistās, varbūt ir palikušas kādas spilgtas atmiņas?
Esmu rīdziniece, piedzimu Rīgā. Man ir māsa, kas ir tikai divus gadus jaunāka, līdz ar to mums kopā vienmēr bija ļoti jautri. Spilgtākās atmiņas ir saistītas ar mūsu kopīgi pavadīto laiku.

Kā paskrēja skolas un studiju gadi? Kādas bija tolaik valdošās intereses un dzīves prioritātes – mūzika, māksla, sports, kas cits? Varbūt ir kādi bijuši kādi sasniegumi, spilgti piedzīvojumi, vai kādas citas atmiņā paliekošas un sirdij tuvas aktivitātes, kas saistītas ar šo dzīves periodu?
Skolas gadi man saistās ar manu tā laika aizraušanos – sportu.  Jau kopš 1. klases es nopietni saku nodarboties ar sporta balles dejām. Šīs nodarbības stiprināja manu raksturu un attīstīja manī neatlaidību un mērķtiecību.  Treniņi ilga 3 stundas dienā, brīvdienās bija sacensības, savukārt vasarās – sporta nometnes. Sports man deva iespēju satikt cilvēkus arī no citām valstīm, tādējādi iepazīstot dažādas kultūras.  Vidusskolas beigās vajadzēja izvērtēt prioritātes, līdz ar to nopietnāk pievērsos mācībām. Pēc 69. vidusskolas absolvēšanas iestājos BA “Turība”, kuru absolvējot ieguvu bakalaura grādu ekonomikā. Tajā laikā manī parādījās interese par procesiem, to mijiedarbību un kvalitāti, līdz ar to mācības turpināju RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, kuru pabeidzot ieguvu maģistra grādu visaptverošā kvalitātes vadībā.   

Kā veidojās karjeras pirmie soļi un tālākā virzība? Cik tāls un līkumots ceļš veda līdz PTAC un arī šībrīža jaunajam amatam – BVKB direktora vietai?
Strādāt es sāku jau vidusskolas gados, vasarās, uzņēmumā, kas darbojas metroloģijas jomā. Sākumā, protams, bija veicami vienkāršāki darbi, kas ļāva labāk izprast uzņēmumā notiekošus procesus. Augot pieredzei, sāku strādāt par projektu vadītāju, vēlāk ieņēmu direktora amatu. Uzraudzīju laboratorijas darbu, uzturēju akreditāciju atbilstoši standartiem LVS EN 17020 un LVS EN 17025.

Arī turpmāk man bija vēlme attīstīt sevi tieši metroloģijas jomā, taču dzīvē viss iegrozījās savādāk, un 2007. gadā es sāku strādāt valsts pārvaldē. Karjeru valsts pārvaldē veidoju, uzsākot darbu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) kā vecākā eksperte. Šajā laikā būtiski pilnveidojām uzraudzību, sākām vairāk strādāt ar standartiem, pievērsām lielāku uzmanību preču atbilstībai būtiskajām prasībām. Pēc gada sāku strādāt par daļas vadītāju. Manas darba spējas, kā arī orientācija uz rezultātu deva iespēju ar laiku kļūt par Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktora vietnieku un pēc tam par departamenta direktori.
PTAC ir viena no lielākajām tirgus uzraudzības iestādēm Latvijā. Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta kompetencē ietilpst gan patēriņa preces, gan būvizstrādājumi, mašīniekārtas, bīstamās iekārtas, spiedieniekārtas, kā arī virknes citu preču tirgus uzraudzība.

Strādājot PTAC, esmu guvusi nozīmīgu starptautisko pieredzi, kas saistīta ar piedalīšanos kā ekspertei Eiropas Savienības kandidātvalstu tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšanas projektos. Esmu piedalījusies vairākās pieredzes apmaiņas vizītēs uz Dāniju, Lielbritāniju, Nīderlandi, Ķīnu. Aktīvi darbojos Eiropas Savienības administratīvās sadarbības darba grupās (ADCO), tajā skaitā būvizstrādājumu jomā. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā pildīju tehniskā eksperta funkcijas. Realizējot virkni organizatoriska un metodiska rakstura pasākumu, esmu nodrošinājusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra dalību vairākos Eiropas Savienības kopprojektos iestādes kompetences ietvaros.

1.augustā būtu tieši 10 gadi, kopš es strādātu PTAC, un, atskatoties uz šiem gadiem, ir gandarījums par padarīto. Ir būtiski pilnveidota uzraudzība, kas balstās uz riska analīzes principiem un ir vērsta uz jomas sakārtošanu. Tas viss bija paveicams, pateicoties fantastiskai komandai, kas bija gatavi mainīties un spert soli nezināmajā.  

Kādas prioritātes redzat BVKB direktores amatā, un kādi būtu BVKB galvenie veicamie uzdevumi – šobrīd un perspektīvā?
Lai nodrošinātu attīstību, ir būtiska vienota nozares un valsts pārvaldes izpratne par attīstības mērķiem un darbībām to sasniegšanai. Ir svarīgi, lai uzraudzības darbības tiktu veiktas, pamatojoties uz skaidri noteiktiem pamatprincipiem un kritērijiem, kas nodrošina  efektīvu un profesionālu būvju kvalitātes un drošības izvērtēšanu. Viens no aktuāliem jautājumiem ir arī būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitātes pilnveidošana.

Ar laiku BVKB būtu jākļūst par kompetences centru, sniedzot priekšlikumus un rekomendācijas izmaiņām būvniecības procesa regulējumā un veicinot preventīvus pasākumus ar mērķi atbalstīt būvniecības procesa kvalitātes pilnveidošanu.
Uzskatu, ka mana līdzšinējā profesionālā pieredze, kā arī personiskās īpašības kombinācijā ar profesionālu komandu, ļaus attīstīt un pilnveidot BVKB darbu.

Kā mīlat pavadīt brīvo laiku, kādai atpūtai dodat priekšroku? Kas sniedz visvairāk prieka un gandarījuma dzīvē?
Starp dažādām atpūtas iespējām mani joprojām visvairāk saista sports. Vienīgi tagad esmu devusi priekšroku mazliet ekstrēmākam sporta veidam – veikbordam. Zināmu daļu brīvā laika paņem arī mācības – šobrīd studēju RTU doktorantūrā un strādāju pie promocijas darba, kas saistīts ar uzraudzības problēmām un stratēģiskiem risinājumiem, kā arī lasu lekcijas RTU studentiem par atbilstības novērtēšanu.  

Paldies par sarunu!

 

Joomla SEF URLs by Artio
Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Cik daudz vates? https://t.co/tdkaVa9gBO
About 5 hours ago
Re: caurplūdes ūdens sildītājs https://t.co/4MJC9fxjB5
About 6 hours ago
Re: caurplūdes ūdens sildītājs https://t.co/NeejVbJATg
About 7 hours ago

There is no friend in list 

Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com