Liepāja. Kultūras pieminekļu restaurācijai paredz vairāk naudas

18. janvārī, Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošo noteikumu “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” grozījumus.

Tie paredz kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, līdzfinansējuma apmēru, informācijas sniegšanu par saņemto līdzfinansējumu no citām ES, valsts vai pašvaldības atbalstītajām programmām, de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.    

“Sakarā ar to, ka ir palielinājies pieteikumu skaits tieši restaurācijas darbiem un turpmāk varam prognozēt šo pieteikumu daudzuma palielināšanos, pieņemtie grozījumi paredz, ka programmai atvēlētie līdzekļi 80 procentu apmērā tiks piešķirti tieši būvdarbiem, atlikušie 20 procenti - dokumentācijai, tas ir, arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un būvprojektu izstrādei,” skaidro domes izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens.

Atkarībā no konkursa pieteikumu skaita un pieprasījuma mērķa, komisijai, kas izvērtēs pretendentu pieteikumus, būs iespējams naudas pārpalikumu, ja tāds veidosies, pārcelt no vienas pozīcijas uz otru. Liepājas pilsētas Dome 2018. gada pašvaldības budžetā rezervējusi līdzekļus kultūras pieminekļu saglabāšanai - 100 000 eiro apmērā. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta.

Kopš 2015. gada pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus. Līdzfinansējuma saņemšanu regulē saistošie noteikumi. 2017. gadā daudz vairāk tika iesniegti pieteikumi par konkrētu restaurācijas darbu veikšanu. Līdz ar to izmaksas bija lielākas un komisija neiespēja atbalstīt visus pieteikumus, kā tas noticis iepriekš.

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam pieteikumam nevarēs pārsniegt 20 000 eiro. Taču ēku īpašniekiem joprojām būs iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas. Tomēr kopējā atbalsta summa šās programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkstēs pārsniegt  50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts. Tas nozīmē, ka turpmāk pretendentam pieteikumā ir jānorāda arī visa iepriekš kultūras pieminekļa saglabāšanai saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma summa.

Grozījumi arī paredz, ka turpmāk pieteikumu iesniedzējam un pretendentam uz pašvaldības līdzfinansējumu būs jāizpilda Eiropas Komisijas regulas nosacījumi, ja restaurējamā īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība. Būs jāizpilda tā sauktā de minimis atbalsta veidlapa, jāatbild uz jautājumiem un jāsniedz noteikti dati, līdzīgi kā tas notiek, piesakoties uz līdzfinansējumu daudzīvokļu māju siltināšanai.

Grozījumi vēl paredz, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt īpašumi, kuri  tiem pašiem restaurācijas darbiem iepriekš jau ir saņēmuši ES, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu citās atbalsta programmās.

Noteikumu grozījumi paredz arī izmaiņas konkursa pieteikumu vērtēšanas kritērijos - attiecībā uz būvdarbu veikšanu vienā paņēmienā vai pa kārtām, uz prasību nodrošināt sabiedrībai brīvi pieejamu resataurētā objekta apskati no publiskās ārtelpas.

Kopš pašvaldība uzsākusi kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalsta programmu, kopumā atbalstīti 69 no 93 iesniegtajiem projektiem. Kopumā kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirtais līdzfinansējums ir 251 tūkstotis eiro (no prasītajiem 533 tūkstošiem). 54 no 69 apstiprinātajiem projektiem attiecas uz dokumentācijas izstrādi, 16 – uz restaurācijas darbiem.

Grozījumi saistošajos noteikumos tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Jau ir saņemts Finanšu ministrijas pozitīvs atzinums. Pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas noteikumi ar grozījumiem tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā. Pēc tam tiks izsludināta šā gada pieteikšanās termiņš konkursam uz līdzfinansējuma saņemšanu.

liepaja.lv

 

Joomla SEF URLs by Artio


Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Uzlabota čigānu pirts https://t.co/Fs2ImicEt1
About 4 hours ago
Re: siltumnīca https://t.co/8HPKIPeGeh
About 12 hours ago
Uzlabota čigānu pirts https://t.co/rlfqSlNXYc
About 13 hours ago


Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com