Kas parasti ir nepieciešams uzņēmējiem? Labs ceļš un dažāda veida pakalpojumi – ūdens, kanalizācija, elektrība, siltumapgāde u.tml. Šajā projektā tas arī tiks darīts. Ludzā tiks pārbūvēta visa Odu iela, Jurdža ielas posms no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai un Latgales šķērsiela. Kārsavas novada Mežvidu pagastā, kur darbojas vairāki lauksaimniecības uzņēmumi, tiks izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju un ceļi, kas ved pie šiem uzņēmumiem, tiks palielināta elektrosadales pazemes līnijas slodze. Ciblā tiks pārbūvēts Banoņejas ceļš, kas ir Odu ielas turpinājums.

Odu iela

Kādam šī objektu izvēle var likties dīvaina, bet šīs ielas un ceļi ved pie uzņēmumiem, kuri ir netieši iesaistīti projektā, kuri ir ieinteresēti šīs infrastruktūras izbūvē, jo tas ir nepieciešams to attīstībai. Šoreiz Eiropas piešķirto finansējumu nebūs tik vienkārši apgūt: pēc projekta īstenošanas trīs gadu laikā tiks vākta informācija par to, cik naudas komersanti ieguldījuši savā attīstībā, cik jaunu darba vietu parādījās šajos uzņēmumos. Uz katru projektam piešķirto Eiropas eiro ir jābūt ieguldītam vienam eiro no uzņēmumiem, kas atrodas tieši pie izremontētā ceļa vai izmanto komunālos pakalpojumus. Uz katriem Eiropas piešķirtajiem 41 000 tūkstošiem ir jābūt jaunai darba vietai. Ludzas, Ciblas un Kārsavas pašvaldības ļoti cer, ka projekta darbības tiešām palīdzēs vietējiem uzņēmumiem attīstīties un radīt jaunas darbvietas.

Elektrosadales pazemes līnijas slodzes palielināšana

Projekts ir sarežģīts, bet arī interesants, jo tādu sadarbības projektu vēl nav bijis, un tajā ir iesaistīts uzņēmums – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kuras produkciju daudzi zina ar nosaukumu “Mežvidu tomāti”. Šis uzņēmums projektā īsteno savu darbību, kas ir saistīta ar elektrosadales līnijas slodzes palielināšanu, kas ir būtiski tā attīstībai.

Ludzā pamazām sākas Odu ielas, Jurdža ielas posma un Latgales šķērsielas pārbūve. Būvdarbi Odu ielā būs komplicēti daudzu iemeslu dēļ: iela ir šaura, dažas mājas ir izbūvētas tik tuvu, ka siena burtiski stāv uz ielas robežas. Blakus ielai atrodas valsts nozīmes piemineklis – Odukalns – kura tuvumā var atrasties apbedījumi, atrokot kurus būs nepieciešams apturēt darbus. Ludzas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem. Varam ar pilnu pārliecību pateikt, ka šī vasara nebūs viena no vieglākajām: būs troksnis, putekļi, dubļi, drebēs stikli logos. Ja nekādi ārējie apstākļi netraucēs, būvuzņēmējs – SIA “Ostas celtnieks” – varētu darbus pabeigt līdz šī gada rudens beigām. Ja tas neizdosies, tad līdz nākamā gada vasaras vidum. Odu ielā tiks izbūvēta sadzīves kanalizācija, ūdensvads, ielas apgaismojums, elektroapgādes un elektronisko sakaru tīkli. Un protams, tiks ieklāts asfalta segums.

Latgales šķērsielas pārbūve

Latgales šķērsielā neviens nedzīvo, bet šajā vietā koncentrējas daudz uzņēmumu. SIA “Ceļi un tilti” remontēs šo objektu līdz šī gada septembra beigām, pārbūvējot ūdenssaimniecības, elektroapgādes un elektronisko tīklu infrastruktūru, izbūvējot apgaismojumu, un ieklājot asfalta segumu.

Katrs cilvēks zina no savas pieredzes, ka remonts nekad nenorit bez problēmām, kuras atklājas jau procesā. Var atklāt kaut ko negaidītu, kas prasa risinājumus (piemēram, noņemot grīdas segumu, varat ieraudzīt, ka zem tās viss ir sapuvis). Var atskriet kaimiņš, kuram nepatīk remonta trokšņi. Var pietrūkt naudas papildus materiāliem. Var noskaidroties, ka skapis, kuru jūs gribējāt uzstādīt istabas stūrī, neder pēc izmēriem. Tas pats notiek ar ielu remontu. Var atklāt, ka ūdensvada pieslēgums nav ieplānots tur, kur ir nepieciešams cilvēkam. Var gadīties, ka iebrauktuve pagalmā vispār nav ieplānota. Var atklāt kādas vecas komunikācijas, kuras nav nevienā shēmā. Līdz ar to pašvaldība aicina iedzīvotājus būt ne tikai saprotošiem, bet arī zvanīt, nākt pašvaldībā, ja ir kaut kādas neskaidrības, jautājumi, problēmas, sarežģījumi. Uzskatām, visas problēmas var atrisināt, savstarpēji aprunājoties, sameklējot variantu, kas visus apmierina. Ar jautājumiem var griezties pie Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva (tālrunis 65707403) vai pie projektu vadītājas Violas Andruščenko (tālrunis 65707131).

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

 

ludza.lv

 


No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Koka karkasa māja https://t.co/dy321hS0Co
About 2 hours ago
Re: Koka karkasa māja https://t.co/aNOot97mPG
About 5 hours ago
Re: Koka karkasa māja https://t.co/uQJtDA7Y6V
About 6 hours ago


 

Http://www.Rezervesdalas24.LV

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no diy.lv

Jaunākais no madeinbaltic.com

Top.LV
eXTReMe Tracker