Mūsu novadā cilvēku paliek arvien vairāk.

Lai arī reizēm gribas skaļi pašķendēties par ceļu tēmu “virtuves sarunās”, tomēr, pamēģinot atcerēties, kādi bija Salaspils novada ceļi pirms gadiem desmit, jāatzīst, ka šodien tie ir ievērojami labāki. Pagājušajā gadā vien no pašvaldības budžeta ceļu un ielu uzturēšanai, remontiem un izbūvei tika izlietoti vairāk nekā 3,5 miljoni eiro. 119 km novada ielu un ceļu uzturēšana prasa pastāvīgu, sistemātisku darbu, sākot ar sniega tīrīšanu un kaisīšanu ziemā, laistīšanu vasarā, ceļmalu appļaušanu, seguma remontdarbiem, ceļazīmju uzstādīšanu un to remontu, līdz pat nopietniem rekonstrukcijas darbiem un satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanai tālākā laika periodā. Īpaša vērība tiek piešķirta zemes ceļiem novada lauku teritorijā.

Salaspils novada ceļiem ir dažādi saimnieki un nomnieki – gan pati pašvaldība, gan Satiksmes ministrija, gan arī juridiskas personas un privātpersonas. Daļa šo ceļu ved arī uz dārzkopības sabiedrībām "Lakstīgala", "Mežmala", "Salenieki", "Doles Dārzs", "Upeslīči", "Varavīksne", "Avoti", "Cekule", "Enerģētiķis", "Getliņi", "Rūķīši", "Dzintars", "Acones Dārzs".

Zemes reformas laikā ēku īpašnieki privatizēja zemes gabalus, uz kuriem atradās viņu īpašumā esošās būves, un bija tiesīgi izpirkt iepriekš lietošanā piešķirto zemi. Tā tas notika arī dārzkopību sabiedrību teritorijās.

Tajā pašā laikā palika arī neprivatizēti vai neizpirkti pašvaldības zemes gabali, kas ir nepieciešami dārzkopības sabiedrību statūtos noteikto funkciju izpildei, un tos tad pašvaldība nodeva nomā attiecīgajai dārzkopības sabiedrībai. Saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem nomnieka pienākumos ietilpst kopt un uzturēt kārtībā nomājamo teritoriju, tai skaitā ceļus un brauktuves. Agrāk dārzkopības sabiedrību ceļi tika uzturēti tikai par šo sabiedrību līdzekļiem, un tas bija un ir nepietiekami, lai nodrošinātu intensīvu un drošu autotransporta kustību arī rudenī un ziemā.

Pēdējos gados dārzkopības sabiedrību teritorijās arvien vairāk tiek būvētas no jauna vai atjaunotas tur esošās dzīvojamās mājas. Protams, palielinās arī dārzkopību teritorijās pastāvīgi dzīvojošo cilvēku skaits, no kuriem gan tikai daļa ir arī deklarējušies Salaspils novadā – no vairāk kā 2179 adresēm cilvēki dzīvo tikai 267 īpašumos, tātad no katrām 8 mājām 7 ir tukšas. Piemēram, no dārzkopības sabiedrības “Doles Dārzs” 240 adresēm tikai 17 īpašumos ir deklarēti kopā 40 iedzīvotāji, bet “Lakstīgalas” 134 īpašumos - vien 3 cilvēki.

Salaspils novada pašvaldības prioritāros darbus jebkurā jomā nosaka tas, cik daudz novadā deklarēto iedzīvotāju saņems tiešu labumu. Tas attiecas arī uz infrastruktūras attīstību: prioritāte būs tiem apdzīvotajiem rajoniem, kuros deklarējušies vairāk iedzīvotāju.

Lai varētu nodrošināt likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu un drošu autotransporta pārvietošanos novada teritorijā, Salaspils novada dome nolēma ieguldīt līdz 3900,00 eiro gada laikā ceļu un brauktuvju remonta darbu veikšanai un arī izbūves daļējai finansēšanai dārzkopību teritorijās. Šādu finansējumu dārzkopības sabiedrība varēs saņemt ne biežāk kā vienu reizi divos gados.

Lai saņemtu šo pašvaldības atbalstu:

    dārzkopības sabiedrībai ir jābūt reģistrētai UR, kā arī jābūt spēkā esošam zemes nomas līgumam ar pašvaldību;

    dārzkopības sabiedrībā attiecīgā gada 1. janvārī savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un tur dzīvo ne mazāk kā 100 personas vai nekustamo īpašumu, kurus personas ir deklarējušas par savu patstāvīgo dzīvesvietu, ir ne mazāk par 25% no kopēju zemes vienību skaita attiecīgajā teritorijā;

    dārzkopības sabiedrības kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu par nomā esošajā teritorijā izvietoto ceļu un brauktuvju renovāciju, uzlabošanu, uzturēšanas pasākumu veikšanu un apstiprinājusi finansējumu šiem pasākumiem, kā arī ir lēmusi par projekta pasūtīšanu, ja attiecīgā darba veikšanai to paredz normatīvie akti.

Lēmumu par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu plānoto darbu veikšanai, izvērtējot dārzkopības sabiedrības iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, pieņem dome.

Pašvaldība finansēs līdz 50 % no attiecīgo darbu izmaksām un šos līdzekļus pārskaitīs darbu izpildītājam, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, vai pārskaitīts dārzkopības sabiedrībai, ja būs nepieciešams kompensēt sabiedrības jau veiktos izdevumus. Turklāt pašvaldība norēķināsies ar darba veicējam vai dārzkopības sabiedrību ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šo izdevumu rašanās.

 

salaspils.lv

 

Joomla SEF URLs by Artio
Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datums : 2018-05-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Ķēdes asināšana https://t.co/zA8PuXkWmh
About 6 hours ago
Re: Pamatu siltinašana ar putuplastu. https://t.co/26f7hSzLiX
About 9 hours ago
Re: vai uzskaites skaitītājs ( liekams uz DIN ) ir viedais? https://t.co/7fa56BYvh4
About 10 hours ago


 

Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datums : 2018-05-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no diy.lv

Jaunākais no madeinbaltic.com

Top.LV
eXTReMe Tracker